RODO - ŚLUB NA SYCYLII

Szanowni Klienci,

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach strony internetowej znajdującej się pod adresem domenowym https://www.venicespecial.com/

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest Venice Special Travel z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rostockiej 160, tel. 0048 794 64 65 52, tel. 00393 277 593 452, NIP: PL8511891412, REGON: 321462077

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz Tobą lub do czasu realizacji umowy zawartej z Tobą, a także po upływie tego terminu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. marketingowych, do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawierania umowy sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://www.venicespecial.com/wp-content/uploads/Polityka-ochrony-danych-osobowych.pdf.

Wydrukowane z: http://www.slubnasycylii.pl/rodo/